Venteliste

Ønsker du at komme i betragtning til at købe et kolonihavehus og leje en have i haveforeningen Solbakken, skal du optages på haveforeningens venteliste. Det sker ved henvendelse i kontortiden mandag mellem 18-19 eller ved kontakt via. mail:
solbakken3000.venteliste@gmail.com

Betingelser for optagelse på ventelisten:

Det koster 150 kr. årligt at stå på ventelisten som opkræves hvert år i marts med betaling senest 1 april.  Ved manglende betaling ophæves retten til at stå på ventelisten.

Efter betalt ventelistegebyr er du optaget på ventelisten med den dato der er registreret for betalingen, men du er ikke medlem af haveforeningen før du er lejer af en have.

Det er en forudsætning for at leje en have i foreningen, at du har fast og lovlig bopæl og folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.

På ventelisten står der pr. 31/03/2020

74

 

1. Vibeke
2. Grethe
3. Peter
4. Carol
5. Elin
6. Annegrete
7. Michael
8. Elizabeth
9. Ann Sally
10. Heidi
11. Jacob
12. Robin
13.Gitte og Bjarne
14. Annette
15. Maria
16. Søs
17. Marianne og Birger
18. Daniel
19. Naja
20. Jens og Lisbeth
21. Mohamad
22. Pia og Carsten
23. Martin
24. Henrik
25. Martin
26. Anna
27. Winnie
28. Mette og Anders
29. Kazimir
30. Kjartan og Caroline
31. Stina
32. Lis Birgit
33. Nick og Lone
34. Claus
35. Frank og Helene
36. Lasse
37. Morten
38. Julian
39. Anders
40. Jørgen og Birte
41. Vibeke
42. Lise
43. Annette
44. Lasse og Emilie
45. Rene og Lisbeth
46. Charlotte
47. Claus
48. John
49. Kim
50. Inger
51. Betina
52. Ulrich
53. Søren
54. Berit
55. Mike
56. Stine
57. Line
58. Ditte
59. Pia
60. Hussein
61. Susan
62. Denice
63. Lene og Bjarne
64. Helle
65. Jannie og Per
66. Gitte og Jimmi
67. Lone
68. Lise-Lotte
69. Christian
70. Marijana
71. Louise
72. Josefine
73. Line
74. Pia