Venteliste

Ønsker du at komme i betragtning til at købe et kolonihavehus og leje en have i haveforeningen Solbakken, skal du optages på haveforeningens venteliste. Det sker ved henvendelse i kontortiden mandag mellem 18-19 eller ved kontakt via. mail:
solbakken3000.venteliste@gmail.com

Betingelser for optagelse på ventelisten:

Det koster 150 kr. årligt at stå på ventelisten som opkræves hvert år i marts med betaling senest 1 maj.   Ved manglende betaling ophæves retten til at stå på ventelisten.

Efter betalt ventelistegebyr er du optaget på ventelisten med den dato der er registreret for betalingen, men du er ikke medlem af haveforeningen før du er lejer af en have.

Det er en forudsætning for at leje en have i foreningen, at du har fast og lovlig bopæl og folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.

På ventelisten står der pr. 17/02/2020

68

 

1. Vibeke

2. Pia

3. Grethe

4. Peter

5. Carol

6. Elin

7. Annegrete

8. Michael

9. Elizabeth

10. Ann Sally

11. Heidi

12. Jacob

13. Robin

14.Gitte og Bjarne

15. Annette

16. Maria

17. Søs

18. Marianne og Birger

19. Daniel

20. Naja

21. Jens og Lisbeth

22. Mohamad

23. Pia og Carsten

24. Martin

25. Henrik

26. Martin

27. Anna

28. Winnie

29. Mette og Anders

30. Kazimir

31. Kjartan og Caroline

32. Stina

33. Lis Birgit

34. Nick og Lone

35. Claus

36. Frank og Helene

37. Lasse

38. Morten

39. Julian

40. Anders

41. Jørgen og Birte

42. Vibeke

43. Lise

44. Annette

45. Lasse og Emilie

46. Rene og Lisbeth

47. Charlotte

48. Claus

49. John

50. Kim

51. Inger

52. Betina

53. Ulrich

54. Søren

55. Berit

56. Mike

57. Stine

58. Line

59. Ditte

60. Pia

61. Hussein

62. Susan

63. Denice

64. Lene og Bjarne

65. Helle

66. Jannie og Per

67. Gitte og Jimmi

68. Lone