Arrangementer 2021

Sankt Hans 2017

Arrangements liste 2021

D. 28/3 - kl. 9.00 - Vandåbning.

D. 20/4 - kl. 18.00 - Kontortid starter.
(Lukket hele juli)

D. 23/6 - kl. 19.00 - Sankt Hans.

D. 17/8 - kl. 18.00 -  GENERALFORSAMLING 2021

D. 31/10 - kl. 09.00 - Vandlukning.

D. 29/11 - kl. 06.00 - Bomlukning.