Byggeansøgning

Skal du i gang med nybyggeri, udvidelse eller opførelse af nyt på grunden, så skal en tilladelse først hentes. 

Udfyld derfor en byggeansøgning (er nederst på denne side) og afleverer det på kontoret i kontortiden eller send på mail: Solbakken3000.bygning@gmail.com

 

Byggeregler

Det bebyggede areal på det enkelte havelod må maksimalt udgøre 15% af haveloddens areal, dog maksimalt 40 m2

Det maksimale bebyggede areal omfatter alt byggeri under tag herunder kolonihavehus og skur.
I haven må opføres et havehus minimum 3 meter fra skel mod vej og 1 meter fra øvrige skel.

Husets underkant skal være min. 10 cm. fra jordhøjde. Husets højde må ikke overstige 3,5 meter. Tagudhæng må maks. være 40 cm.

Huset skal stå på sokkelsten.
Der må ikke være støbt sokkel.

Et skur, skalvære sammenbygget med kolonihavehuset og skal placeres mindst 1 m. fra skel og 3 m. fra vej.

En overdækket terrasse skal bygges sammenhængen med huset, men må dog max. Udgør 12 m2 i grundarealet, og med et mindre tagudhæng således at tag og overdækning max. udgør 16m2.

Kolonihavehus og overdækket terrasse skal være sammenbygget.
 

Huse måles til ydervæggens afgrænsning og overdækkede terrasser tag måles til udhængets afslutning.

TERRASSEN SKAL VÆRE HELT ÅBEN PÅ MINDST EN SIDE. Udover det maksimalt bebyggede areal (et kolonihavehus, overdækket terrasse og skur) kan der på havelodden opsættes drivhus.

Drivhuset skal placeres mindst 1 m. fra skel & 3 m. fra vej.
 Et drivhus må ikke være højere end 2,5 m. og må maksimalt være 9 m2

Et drivhus kan etableres fritliggende eller sammenbygges med kolonihavehuset.

Del siden